Club Information

 

Croeso

Club Events 2018

 

 

 

Club Contacts

Fees

 

 


 

Croeso i Glwb Chwaraeon Aberaeron

 

Dyma’r clwb chwaraeon hynaf yn nhref harbwr brydferth Aberaeron, ar lannau Bae Ceredigion, ac  mae ganddo adnoddau heb eu hail.
Mae’r clwb yn agos at afon Aeron o dan gysgod coedydd godidog ac o fewn 5 munud o gerdded hamddenol i’r dref. 

 

Mae’r adran tenis yn bod ers 1882. 

 

Mae 3 chwrt caled ar gyfer tenis, gyda llifoleuadau ar 2 ohonynt. Mae 2 dim dynion sydd yn chwarae yng Nghynghrair De Cymru ac yn 2011 bydd y tîm cyntaf yn chwarae am y tro cyntaf yn yr Uwch Adran.   Mae tîm merched yn chwarae yng Nghynghrair Gorllewin Cymru.  Pob wythnos mae nosweithiau ar gyfer dynion a merched yn ogystal â sesiynau hyfforddi i blant o bob oedran.

 

Yn 2012 bydd adran fowlio’r clwb yn dathlu ei chanmlwyddiant.  Mae timoedd dynion a merched.  Mae’r lawnt yn cael ei hystyried yn un o’r gorau yng Nghymru ac yn cynnal gemau sirol a chenedlaethol. Mae 2 dim gan y dynion a gan y merched ac mae’r cystadlaethau’n cael eu cynnal o fis Mai  i fis Medi.   Mae cynghrair lleol ar nos Wener  ac mae wythnos boblogaidd iawn y rowndiau terfynol ym mis Medi.

 

Yn ogystal â’r cyfleusterau chwarae, mae adeilad y clwb yr un mor rhagorol, gyda bar, ystafelloedd newid, ardal eistedd a chegin. Mae digonedd o le parcio gyda mynediad addas i’r anabl.


Beth bynnag eich gallu, wrth fowlio neu chwarae tenis, neu wrth fod yn ddim ond aelod cymdeithasol, gallwch fod yn sicr o groeso cynnes yng Nghlwb Chwaraeon Aberaeron.