Links

 

Hanes

 

 


 

Hanes - Prif Tudalen

 

Y clwb chwaraeon hynaf yn Aberaeron yw’r Clwb Tenis a sefydlwyd yn 1882 ac mae’n awr yn rhan o Glwb Chwaraeon Aberaeron.  Roedd un cwrt porfa a lawnt croquet ond doedd dim lawnt fowlio.

Mewn cytundeb yn1912 rhwng Mr John Davies, Tanyfron Villa, a rhai eraill daethpwyd o hyd i ddarn o dir er mwyn sefydlu cyrtiau Tenis, Croquet a Lawnt Fowlio, Cafodd adran fowlio’r clwb chwaraeon ei ffurfio a dyma’r dechrau ar draddodiad hir o fowlio yn Aberaeron.

I Mr John Davies, i bobl busnes, capteiniaid llong a phobl leol ddylanwadol yn y cyfnod hwnnw y mae’r diolch am roi mwynhad i filoedd o bobl trwy fwy na 100 mlynedd o fowlio yn Aberaeron.

Roedd erthygl yn y Welsh Gazette 11 Medi 1913 yn adrodd bod y  “tennis court and bowling green are promising to be a great attraction to the townspeople and visitors and demands greater support than are currently given.” 

Mae’n debyg bod cefnogaeth ar y dechrau yn isel iawn gyda galwadau brys am weithredu i ddatblygu chwaraeon awyr agored, trwy greu lawnt fowlio a chwrt tenis da. Doedd dim wed digwydd ynglŷn ag ychwanegu lawnt fowlio a chafodd y mater ei ohirio ymhellach mewn trafodaethau yn 1923.

Yng nghyfarfod  blynyddol y Clwb Chwaraeon mis Ebrill 1924 cafwyd cais unwaith eto am ychwanegu lawnt fowlio ond oherwydd diffyg arian penderfynodd y pwyllgor ei wrthod.  

Cofnodwyd yn Hydref 1928 bod defnydd da o’r cwrt tenis a’r lawntiau croquet a byddai lle bowlio yn denu mwy o bobl i ymuno.  Ar 15 Ebrill 1929, yn y Cyfarfod Blynyddol, penderfynwyd gwahodd chwaraewyr gyda diddordeb i ymuno ac, ar yr amod bod digon o ddiddored, byddai un o’r cyrtiau tenis wedyn yn cael ei droi’n lawnt fowlio.

Yn 1914 penodwyd Parch. J. Alban Davies yn Ficer Llanerchaeron ac yn 1929 daeth i fyw yn y Rheithordy yn Aberaeron a daeth yn bersonoliaeth flaenllaw yn y gwaith o osod y lawnt newydd.  Ym mis Mehefin 1930, aeth y Capten T.O.  Griffiths, Sunnycroft, i’r afael â’r mater, ffurfiwyd y Clwb a throi un o’r cyrtiau tenis yn lawnt fowlio.

Nodwyd bod T.O. Griffiths yn parhau i fod yn gapten llong ac mai ei ddylanwad ef oedd yn gyfrifol bod cynifer o gyn gapteiniaid yn aelodau.
Dydd Sadwrn, 12 Gorffennaf  1930, yw’r cofnod o’r gêm gyntaf a hynny yn erbyn Cei Newydd; collodd Aberaeron gyda dim ond dwy ergyd yn llai na’r tîm profiadol o Gei Newydd.

Timau:-

Rinc 1:
Capt. T.O. Griffiths, Capt. W. Williams, Capt. James Jones, Mr E. T. Jones (Skip)

Rinc 2:
Capt. Tom Jones, Mr D. G. Griffiths, Mr L. G. Stanford, Mr Phillip Jones (Skip)